Podczas trwającej dzisiaj Sesji Rady Powiatu Pińczowskiego zapadła decyzja w sprawie zmiany statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, co w praktyce oznacza koniec istnienia Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego w pińczowskim szpitalu. Za zmianami głosowało 9 radnych (Michał Leszczyński, Ryszard Barna, Irena Moskwa, Marek Długosz, Zbigniew Kierkowski, Zbigniew Szczepański, Ireneusz Gołuszka, Piotr Zachariasz, Jacek Kapałka), przeciw było 6 (Andrzej Kozera, Marek Omasta, Andrzej Cepak, Jerzy Kułaga, Andrzej Głogowiec, Zbigniew Koniusz), a dwoje radnych (Iwona Chlewicka, Bogusław Chałuda) wstrzymało się od głosu.

Autor: chroberz.info

szpital w Pińczowie
fot. internet