Aleksandra Gajos z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu znalazła się w gronie czterech uczniów z powiatu pińczowskiego którym przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium może otrzymać uczeń z najwyższą w szkole średnią ocen lub uczeń który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujących w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium wypłacane jest przez rok w kwocie 258 złotych miesięcznie. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Pozostali stypendyści w powiecie pińczowskim:
Klaudia Karbowniczek - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.
Piotr Pasternak - Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
Patrycja Rogoża - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

Autor: pb, chroberz.info na podstawie "Echo Dnia"

Aleksandra Gajos z ZSCKR w Chrobrzu
fot. facebook.pl