Najprawdopodobniej w przyszłym roku służby powiatowe zrealizują remont ulicy Akacjowej w Chrobrzu, która jest drogą powiatową. Na początku września Rada Powiatu Pińczowskiego uchwałą zabezpieczyła środki finansowe na przebudowę tego odcinka ulicy. Planowane jest pozyskanie środków z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” – złożony został odpowiedni wniosek, który czeka na rozpatrzenie.

Autor: pb, chroberz.info

Ulica akacjowa w Chrobrzu
Ulica Akacjowa w Chrobrzu (foto. Google Maps)