Urząd Gmina Złota ogłosił przetargi na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Domu Ludowego w Chrobrzu i budynku świetlicy wiejskiej w Nieprowicach.  Przewidywalny termin wykonania planowany jest do końca października 2016r. Zamówienie obejmuje zakup i montaż pieca c.o, zakup i montaż grzejników c.o., zakupi montaż armatury, roboty ogólnobudowlane  przystosowawcze.

Autor: pb, chroberz.info

Dom Ludowy Chroberz
Dom Ludowy w Chrobrzu (fot. pb)