Podczas trwającej dzisiaj (czwartek) Sesji Rady Powiatu Pińczowskiego wybrano nowego Przewodniczącego, którym został Ireneusz Gołuszka ze Złotej. Dotychczasowy przewodniczący Marek Omasta zrezygnował z pełnionej funkcji i w związku z tym Rada musiała wybrać ze swojego grona Przewodniczącego.

Ireneusz Gołuszka, na co dzień pracuje w Urzędzie Gminy Złota jako Sekretarz oraz wolą wyborców sprawuje mandat radnego powiatowego.

Autor: pb, chroberz.info

Ireneusz Gołuszka