Jeszcze w tym roku zostaną wyremontowane odcinki dróg w miejscowościach położonych niedaleko Chrobrza. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi gminnej w Leszczach (do dawnego budynku Zespołu Szkół Zawodowych) – długość 230 metrów oraz odcinek drogi w Marzęcinie prowadzący do drogi Bogucice-Gacki, o długości 815 metrów. Jeśli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdą się dodatkowe środki to również planowane jest wyremontowanie drogi gminnej w Kozubowie.

Inwestorem tych inwestycji jest Gmina Pińczów.

Autor: Paweł, chroberz.info

Droga budowa Chroberz
fot. pb, chroberz.info