W niedziele 20 marca w Szkole Podstawowej w Kozubowie odbyło się spotkanie wiejskie, w którym uczestniczyli rolnicy z okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pińczowie w osobach Wiceburmistrza Marka Zatorskiego oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Stanisława Ryznara. Tematem dyskusji był zgłaszany od jakiegoś czasu przez rolników proceder wykupowania ziemi na dużą skalę od osób fizycznych przez pewnego przedsiębiorcę. Dotyczy to m.in. rolników z Gminy Pińczów i Gminy Złota. Wspomniana osoba odkupuje od okolicznych mieszkańców grunty i nieużytki rolne w cenach, jakich nie mogą zaproponować tamtejsi rolnicy, ponieważ byłoby to dla nich nie opłacalne. Powoduje to niepokój w kręgu miejscowych, że dojdzie z czasem do deficytu ziemi pod uprawę.

Urząd Miejski w tej sytuacji nie może jednak w jakikolwiek sposób pomóc, ponieważ nie ma możliwości, a o zakupie decyduje cena. Jak powiedział Wiceburmistrz Zatorski jedynymi organami, które mogłyby tu zaradzić i wypracować rozwiązanie tej patowej sytuacji są Świętokrzyska Izba Rolnicza oraz Urząd Skarbowy. Do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w najbliższym czasie zostanie wysłane pismo w tej sprawie.

Działania związane z obrotem ziemi w ostatnim czasie są tematem dosyć często poruszanym, ze względu na mającą obowiązywać od maja nową ustawę o ukształtowaniu ustroju rolnego. Ma ona na celu zapobieganie wykupu ziemi przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej. Po jej wprowadzeniu sprzedaż i kupno gruntów rolnych będą odbywały się w sposób bardziej rygorystyczny, a kupujący będzie musiał spełnić określone w ustawie warunki.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Pińczów, Paweł Prucnal

Wykup ziemi