{like} W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa do której przystąpiło 25 osób: pełnoletni uczniowie, absolwent, pracownicy szkoły oraz osoby spoza szkoły, które chciały nieść pomoc 33-letniemu p. Grzegorzowi – pacjentowi szpitala w Jędrzejowie.

Poboru dokonano od 15-tu osób, czyli efektem akcji jest dar 7 litrów krwi od Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZSCKR w Chrobrzu.

Między innymi, po raz pierwszy do akcji przystąpiło sześciu uczniów klasy trzeciej technikum rolniczego.

- W Strzelcu Chroberz trenuje chłopak, dla którego 33-latek jest wujkiem. Od młodego zawodnika dowiedzieliśmy się o całej sytuacji i  postanowiliśmy pomóc. Stąd właśnie doszło do organizacji zbiórki krwi w  naszej placówce – wyjaśnia Ewa Rzepa, nauczycielka w szkole w Chrobrzu, koordynatorka akcji.

Źródło: www.strzelec.chroberz.info