Zielony patrol SP Nr 33 Kielce w Chrobrzu{like} Do Chrobrza przyjechali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr. 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach skupieni w ramach „Zielonego patrolu 22”. Celem zielonych patroli jest włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem oraz nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych.

Młodzież z klas V - VI pod opieką Małgorzaty Dziedzic i Małgorzaty Klimaszewskiej obejrzały w Chrobrzu sad orzechowy, sad jabłoniowy, pomniki przyrody ożywionej w parku Wielopolskich (platan, miłorząb japoński, lipa drobnolistna, a także wiejską oczyszczalnię ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia . W rolę przewodnika wcielił się Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek.

Autor: pb, logo chroberz.info, fot. SP Nr. 33 Kielce