Św Jan Nepomucen w Chrobrzu{like} Trwają prace konserwatorskie XVII wiecznej figury przydrożnej św. Jana Nepomucena w Chrobrzu. Środki od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac pozyskało Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia.

Figura zlokalizowana jest na posesji Pani Teresy Cardenas, ale pierwotnie znajdował się przed mostem po lewej stronie (początek przystani kajakowej). Niestety w czasie działań wojennych II wojny światowej (wysadzenie mostu na Nidzie, detonacje na polu minowym w pobliżu figurki) kamienny Nepomucen uległ uszkodzeniu i staraniem mieszkańców został przeniesiony w obecne miejsce.

Jak informuje Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia - Prace przy figurze będą prowadzone w dwóch etapach. Koszt pierwszego etapu to około 14600 zł, z czego 87%  to dotacja ŚWKZ w Kielcach.

Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów. Jest także patronem chroniącym przed powodziami i wzburzonymi wodami, a także patronem mostów, przepraw, życia rodzinnego. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą. Z tego powodu figury św. Jana Nepomucena spotyka się nie tylko przy mostach i rzekach, ale i w okolicy skrzyżowań dróg, a także na placach publicznych i przy kościołach.

Uzupełnienie od chroberz.info:
Figura przedstawiająca św. Jana Nepomucena została decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 11.10.2010 roku wpisana do rejestru zabytków ruchomych woj. świętokrzyskiego pod numerem rejestru 274 B.

Z informacji przekazanych przez Towarzystwo Powiatowe Ponidzia wynika, że figura pochodzi z XVII wieku, natomiast z decyzji konserwatora wynika, że została ona wykonana w 2 poł. XVIII w. i że stanowi przykład budowli późnobarokowej. Miejmy, nadzieję że kiedyś te wątpliwości zostaną rozwiane.

Autor: pb na podstawie TPP, logo chroberz.info

Św Jan Nepomucen w Chrobrzu
Zdjęcie wykonała Teresa Spychała (http://www.panoramio.com/photo/23796807)