Odpust parafialny Chroberz - procesja{like}Naszym gościem tej parafialnej uroczystości był Ksiądz Prałat Marian Janus Proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kielcach, Delegat Episkopatu Polski do spraw pielgrzymek, który odprawił koncelebrowaną sumę odpustową, wygłosił okolicznościowe kazanie i  poprowadził procesję wokół kościoła.

Społeczność parafialna serdecznie dziękuje ks. prob. Waldemarowi Krochmalowi za przygotowanie tak uroczystego dnia odpustu parafialnego i  zaproszenie zacnego gościa, któremu jesteśmy wdzięczni za przewodniczenie naszym modlitwą. Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Maryja, która urodziła się bez grzechu pierworodnego, nie przeszła przez bramę śmierci. Z duszą i ciałem wstępuje do nieba. Pan Jezus przeprowadza Ją ponad tym, co najtrudniejsze dla człowieka. Teraz Maryja przeprowadza każdego przez to, co trudne w naszym życiu. Ona, która zna nas doskonale i zawsze widzi w nas swe dzieci. Ona jest obok nas na każdej Mszy św., będącej naszą drogą do zmartwychwstania i zbawienia wiecznego.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i  duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w  Jej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z  Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Autor: Waldemar Kucięba, www.parafia.chroberz.info

cHROBERZ ODPUST PARAFIALNY

Chroberz odpust parafialny

odpust Chroberz

odpust chroberz

odpust chroberz

odpust chroberz