ulica Chrobrego w remoncie. Chroberz{like} W piątek, jak wspominaliśmy już na naszym facebokowym profilu, rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Chrobrego w Chrobrzu. Inwestycja ta prowadzona jest w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej” w ramach, której Powiat Pińczowski remontuje, bądź będzie remontował, w przeciągu kilku najbliższych miesięcy odcinki dróg w Stawiszycach, Nieprowicach, Stępocicach, Pawłowicach, Miernowie, Wymysłowie – Górkach oraz we Włochach.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, najlepszą ofertą okazała się ta złożona przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.Kielce oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. Całkowity koszt zadania to 3 466 477,39 zł brutto.

Jeśli chodzi o remont ulicy Chrobrego, to zostanie on wykonany na całym odcinku przebiegającym przez Chroberz, czyli na długości 1076 mb. Specyfikacja przewiduje położenie dywanika asfaltowego, budowę chodnika, wykonanie zjazdów do posesji, krawężników, umocnień skarp, przepustów oraz odwodnienia jezdni.

W kosztach tej inwestycji partycypuje samorząd Gminy Złota.

Autor: Paweł, logo chroberz.info

remont ul. Chrobrego w Chrobrzu
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Chrobrego w Chrobrzu. (fot. pb)