{like} Uroczystym apelem zakończyliśmy w naszej szkole rok szkolny 2014/2015. W obecności pani dyrektor Gabrieli Kłap, grona pedagogicznego, rodziców i gości, uczniowie klasy VI zaprezentowali wiersze, piosenki i utwory grane na instrumentach, żegnając jednocześnie „podstawówkę”. Występ przygotowała wychowawczyni klasy VI– pani Małgorzata Gawłowska wraz z panią Małgorzatą Stępień.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu szkoły. Podczas programu artystycznego szóstoklasiści z przejęciem wspominali lata spędzone w szkole, począwszy od klasy „0”, przez etap klas młodszych, a potem starszych. Uczniowie podziękowali  swoim rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, jaki wkładali w ich wychowanie przez wszystkie lata nauki. Podziękowanie w imieniu wszystkich rodziców złożyła też pani Małgorzata Karpińska- przewodnicząca RR.Z rąk pani dyrektor absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, statuetki i dyplomy, a od młodszych kolegów z klasy V - pamiątkowe misie.

Podczas apelu wręczone zostały też tradycyjne nagrody i wyróżnienia. Pani Alicja Jaworska- skarbnik Gminy Złota, wręczyła „Nagrodę Wójta” uczennicy kl. VI – Martynie Marzec. Tytuł „Ucznia Roku” natomiast otrzymała z rąk pani dyrektor Natalia Kowalska z kl.VI. Listy gratulacyjne wręczone zostały rodzicom obu nagrodzonych uczennic.
Następnie rozdane zostały nagrody książkowe najlepszym uczniom klas I-III i IV-V oraz świadectwa z paskiem. Statuetkę za wzorowe wypełnianie obowiązków skarbnika w Radzie Rodziców odebrała pani Monika Morton.

Rok szkolny zakończyły również przedszkolaki z naszego Punktu Przedszkolnego oraz zerówkowicze.

Autor: SP Chroberz
Zdjęcia: W.Kucięba

Zakończenie roku szkolnego w Chrobrzu