Drukuj
Kategoria: Aktualności

{like} HOSANNA. BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY PRZYCHODZI W IMIĘ PAŃSKIE.

Niedziela Palmowa - jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jezus wjechał do tego miasta, tylko po to, aby dokonać Paschalnego Misterium. Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem, a Nim jest życie i zmartwychwstanie. Tylko ten dostąpi zbawienia "kto pójdzie za Nim" - zaufa Jemu bezgranicznie "bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę".


W naszym kościele na wszystkich Mszach Świętych została odśpiewana Męka Pańska.

O godz. 8.00 zaśpiewali parafianie: Małgorzata Stępień, Łukasz Kosała i  Gabriela Kocerba; o godz. 10.00: Małgorzata Stępień, Łukasz Kosała, Ewa Kucięba; o godz. 12.00: Małgorzata Stępień, Łukasz Kosała, Jerzy Dymek.

W czasie Mszy Świętej o godz. 8.00 i 10.00 zostały poświęcone Palmy Wielkanocne.

Przed Mszą Świętą o godz. 12.00 wszyscy wierni zebrali się na placu przed kościołem. Rozstrzygnięto konkursu na Palmę Wielkanocną, następnie palmy zostały uroczyście poświęcone i odbyła się procesja do kościoła.

Wyniki konkursu:
I miejsce: Małgosia, Asia, Tomasz i Grzegorz Lozia z Chrobrza.
II miejsce: Chroberskie Stowarzyszenie Kobiet.
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Nieprowicach.
Wyróżnienie: Igor i Wiktor Litwiński z Chrobrza.

Gratulacje i wyróżnienie: Społeczność Szkoły Podstawowej w Chrobrzu na ręce Pani Dyr. Gabrieli Kłap.

Ksiądz Proboszcz Waldemar Krochmal serdecznie dziękuje wszystkim parafianom uczestniczącym w Niedzieli Palmowej, a szczególnie zaangażowanym w śpiew Męki Pańskiej, czytania liturgiczne, śpiew psalmu, śpiew chóru, wszystkim przygotowującym palmy. Bóg zapłać.

Źródło: www.parafia.chroberz.info