Liturgiczny obchód ku czci św. Jana Kantego przypada na dzień 20 października, to dzień odpustu parafialnego w Chrobrzu.

Sumę odpustową odprawił i wygłosił kazanie Ojciec Gwardian Wojciech Madej Przełożony Wspólnoty Franciszkańskiej w Pińczowie. Uroczystości odpustowe uświęciła procesja wokół kościoła oraz ucałowanie relikwii św. Jana Kantego. 

Św. Jan Kanty jest patronem Polski, głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa, profesorów, młodzieży, studentów, „Caritas”, szkół katolickich. W ikonografii przedstawia się św. Jana Kantego m. in. jako kapłana w ornacie, jako teologa i profesora, w todze i birecie doktorskim na głowie, z księgą w dłoni
Niech więc osoba św. Jana Kantego pobudza nas do pilnego i bardziej głębszego poznawania prawd naszej wiary, gorliwego kultu eucharystycznego oraz do czynów chrześcijańskiego miłosierdzia.

Biskup krakowski Albin Dunajewski przekazał do Chrobrza relikwie św. Jana Kantego, z pietyzmem przechowywane do dziś.

Po zakończeniu działań wojennych „potopu szwedzkiego”  w kościele w Chrobrzu dobudowano kaplicę św. Jana Kantego ,a także zakrystię.

Ks. Prob. Waldemar Krochmal serdecznie dziękuje Ojcu Gwardianowi Wojciechowi Madejowi za przybycie, wspólną modlitwę i wygłoszone Słowo Boże. Podziękowania kieruje również do wszystkich parafian zaangażowanych w uroczystości odpustowe i obecnych tego dnia w kościele.

Autor: W.Kucięba, www.parafia.chroberz.info