Nasz Chroberz - Internetowy Serwis Chrobrza i Gminy Złota

Strona główna>>Oświata
OŚWIATA

Placówki oświatowe w Gminie Złota:

*Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu
*Zespół Placówek Oświatowych w Złotej. W skład którego wchodzą:
- gimnazjum
- szkoła podstawowa
- przedszkole
*Szkoła Podstawowa w Chrobrzu
*Szkoła Podstawowa w Miernowie

Wszystkie placówki prowadzą dożywianie dzieci. Każda ze szkół posiada zaplecze sportowe, bibliotekę i świetlicę. Koszty dowożenia dzieci w całości pokrywa gmina.

Copyright by Paweł Bochniak. Wszelkie prawa zastrzeżone