W roku 2013 dzięki współpracy Instytutu Sztuki PAN z Wojewódzkim  Domem Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach udało się wydać płytę na której znajduje się 96 najciekawszych i najbardziej reprezentacyjnych dla regionu kieleckiego pieśni oraz melodii ludowych nagranych podczas Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1951–1952, zorganizowanej przez Instytut Sztuki we współpracy z Polskim Radiem.

okładka pamiątki

Wśród nagrań, na pozycji 19-tej znajduje się przyśpiewka pt. Boże mój Boże mój kieruj mojem losem, wykonana przez Magdalenę Domagałę z Chrobrza - nagranie z 1952 roku!  

Pani Magdalena urodziła się w 1869 roku i mieszkała przy obecnej ulicy Ogrodowej (obecnie posesja rodziny Tulej). Starsi mieszkańcy do tej pory pamiętają bohaterkę tego artykułu, jak na chroberskich łąkach (za mostem po prawej stronie) można było usłyszeć jej śpiew podczas wypasu zwierząt.

Do tej pory potomkowie p. Magdaleny mieszkają w Chrobrzu i mogą być dumni, że ich krewniaczka ma duży wkład w zachowanie kultury śpiewanej regionu kieleckiego.

Materiał i wszystkie przyśpiewki na stronie etnofonu: [Zobacz]

Odnalazł: Rafał Bochniak. Opisał: Paweł Bochniak, chroberz.info
Pomoc:
Elżbieta Kucięba.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami z cyklu "Znalezione":
http://chroberz.info/serwis/index.php/historia/znalezione