okladka życzeń Biblioteka Kongresu USA udostępniła digitalizację kolekcji 111 tomów z życzeniami, które w 1926 roku osobiście podpisało 5,5 mln mieszkańców Polski dla Amerykanów z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Obok podpisów tak znanych person jak prezydenta Ignacego Mościckiego, czy Józefa Piłsudskiego, znaleźć można podpisy naszych przodków. Wśród kart z autografami można znaleźć podpisane przez społeczność Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Młodzawach Małych czy Miernowie (nie znalazłem np. kart ze Złotej czy Pełczysk).

W Chrobrzu pod życzeniami podpisali się m.in. Józef Morton – późniejszy pisarz oraz kierownik szkoły Adam Olech, a także uczniowie wyznania mojżeszowego jak choćby Szyja Joskowicz. Znajdujemy również nazwiska, które nadal możemy spotkać w Chrobrzu i okolicy, m.in. Gil, Doroz, Maj, Bochniak, Koza, Prostak, Morton, Grzywna, Biesaga, Kowalski, Szczepański, Proń, Pieterwas, i inne.

Poniżej prezentujemy karty z Chrobrza, Młodzaw Małych i Miernowa. Wszystkie zdigitalizowane zbiory można obejrzeć na stronie Library of Congress: https://www.loc.gov/resource/pldec.062/?sp=1&st=gallery

Autor: Paweł, chroberz.info

Chroberz

karta CHroberz podpisy

karta CHroberz podpisy

Miernów

karta Młodzawy Małe podpisy

karta Młodzawy Małe podpisy

Młodzawy Małe

karta Miernów podpisy

karta Miernów podpisy