W „Gazecie Gdańskiej – Echo Gdańskie” z 10 kwietnia 1928 roku znalazło się ogłoszenie o poszukiwaniach spadkobierców zmarłego w USA Franciszka Trocza. Poniżej ogłoszenie z gazety w oryginalnym brzmieniu:

"Spadkobierców nie można odnaleźć. Zmarł w Buffalo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Franciszek Trocz, pozostawiając spadek około 1070 dolarów oraz polisę ubezpieczeniową na sumę 500 dolarów. Do spadku po zmarłym uprawnieni są: żona Urszula i dzieci zmarłego, do ubezpieczenia zaś tylko żona, zamieszkała rzekomo we wsi Chroberz. Poszukiwania za spadkobiercami spełzły na niczem. Władze miarodajne proszą o podanie ich adresu do wydziału Prawno-Rewindykacyjnego w Warszawie ul. Fredry 3."

Znalazł: Rafał B., chroberz.info

strona tytułowa gazety gdańskiej w którym znalażł się wpsominany artykuł o Troczku z Chrobrza