Miejscowość administracyjnie należąca do gminy Pińczów. Kiedyś należała do dawnej gminy Chroberz. Obecnie parafia Chroberz.