Sołtys: Kazimierz Wojtaś.

Miejscowość położona u południowych i południowo - zachodnich zboczy Byczowskiej Góry.