Wróć do widoku mapyOSP Chroberz

Rok założenia OSP: 1920.

Prezes: Marcin Pruś.

OSP Chroberz jest jednostką typu "S" i należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy OSP Chroberz działa Kobieca Drużyna Pożarnicza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.Liczba samochodów pożarniczych: 1 typu średniego oraz samochód osobowy z przyczepką do transportu łodzi. Przy jednostce funkcjonuje Grupa Szybkiego Reagowania Na Wodzie, która oprócz udziału w akcjach ratunkowych bierze udział w Mistrzostwach Polski tego typu formacji.

Trochę historii…

W 1920 roku margrabia Aleksander Erwin Wielopolski zainicjował powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej w Chrobrzu.

Pierwszym prezesem jednostki został Hejna, naczelnikiem Łakomski, sekretarzem Nowak, na rzecz jednostki działali w tym czasie także druhowie Śliwa, Borowiec, Gizenga. Kolejnymi prezesami jednostki byli kolejno Jan Doroz, Józef Doroz (bracia), Władysław Ciepliński, Jan Bogdan, Jarosław Borowiec, Adam Wypych, Marcin Pruś (od 24.07.2021 r.). Przez kilkanaście lat jednostka nie posiadała skarbnika, funkcje ta objął po II wojnie światowej Władysław Maj, po nim nad kasą OSP Chroberz piecze trzymali Zygmunt Wypych, Jan Lozia, Bogusław Fortuna, Władysław Stępień, Jerzy Sokołowski, Justyna Skrzela (od 24.07.2021 r.). Naczelnicy sprawowali Władysław Ciepliński, Jan Bogdan, Władysław Stępień, Łukasz Kurczyna, Marcin Pruś, Jakub Fortuna (od 24.07.2021 r.).

Adres:

Gliniki