W zasadzie dwa odrębne sołectwa Młodzawy Małe i Duże. W tych ostatnich znajduje się wyremontowana remiza strażacka. Funkcjonuje OSP. W Młodzawach Małych już w 1326 r. była notowana parafia rzymskokatolickiej.

W Młodzawach Małych, znajduje się późnobarokowy kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej – wzniesiony w latach 1716-1720, prawdopodobnie według projektu Kacpra Bażanki, ufundowany przez Michała Kępskiego, podczaszego bracławskiego, przebudowany z latach 30. XIX w. Na fasadzie głównej kościoła umieszczone są rzeźby, Chrystusa na szczycie, a poniżej św. Jana Kantego, św. Floriana, św. Wojciecha i św. Stanisława. Wnętrze świątyni trójnawowe z transeptem, nawa posiada sklepienie kolebkowe z lunetami. Na ołtarzu głównym znajduje się, pochodzący z I poł. XVII w., uznawany za cudowny, obraz Matki Boskiej Młodzawskiej. Pod prezbiterium usytuowane są krypty grobowe rodu Wielopolskich – m.in. Aleksandra Wielopolskiego. W kościele znajduje się również, przeniesiony z nieistniejącego już klasztoru kamedułów w Kamedułach, sarkofag kasztelana sandomierskiego, Józefa Władysława Myszkowskiego. Obok kościoła znajduje się barokowa brama-dzwonnica z 1779 r.

Grupa późnobarokowych figur przydrożnych z 1735 r. – stojąca w pobliżu lessowego wąwozu, na południe od wioski. Pośrodku krucyfiks, a po bokach figury św. Jana Kantego i św. Jana Nepomucena.

W Młodzawach Małych znajduje się „Ogród na Rozstajach”, prywatny ogród z możliwością zwiedzania w soboty i niedziele, gdzie na powierzchni 1 ha zgromadzono ponad 2 tysiące gatunków roślin oraz kilka gatunków ptaków, m.in. bocian czarny, białe pawie, czarne i białe łabędzie oraz wiele odmian kaczek, gęsi czy papug.