Który to już raz w tym roku, będziemy zaczynać artykuł od słów „dotarła do nas smutna wiadomość…”.

W najbliższą sobotę o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Chrobrzu pożegnamy nieodżałowanego śp. Stanisława Kamińskiego z Nieprowic. Długoletniego nauczyciela oraz kierownika i dyrektora szkół.

Pan Stanisław urodził się w 1950 roku w Chrobrzu. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Kijach (1971 – 1972). Następnie podjął pracę w Szkole Podstawowej w Teodorowie (1972-73). W latach 1973 – 75 pełnił funkcje kierownika szkoły filialnej w Woli Chroberskiej, a od 1975 roku pracował w Szkole Podstawowej w Złotej.

W latach 1984-88 pełnił funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania, a następnie do 1991 pracował jako wicedyrektor złockiej podstawówki. W 1991 roku powołany na dyrektora SP Złota, a w latach 1997 – 98 dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.

Cieszył się zasłużoną emeryturą, niezwykle pogodny człowiek, który kochał Ponidzie. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Do zobaczenia Panie Dyrektorze w lepszym świecie.

/Paweł, chroberz.info/

śp. Stanisław Kamiński Nieprowice