Walne zebranie OSP Chroberz

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Inne
Termin
2019-03-16 16:00 - 19:00
Miejsce
Dom Ludowy w Chrobrzu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu zawiadamia, że w dniu 16.03.2019 r. (sobota) o godz. 17:00 w Domu Ludowym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z proponowanym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności za 2018r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy
 10. Wystąpienia zaproszonych gości
 11. Wolne wnioski
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków do realizacji
 13. Zakończenie zebrania.

Członków mundurowych obowiązuje strój organizacyjny.

Jednocześnie przypomina się wszystkim członkom OSP o obowiązku opłacania składek członkowskich.

Przed rozpoczęciem zebrania odbędzie się spotkanie członków Banku Spółdzielczego w Pińczowie.

Źródło: OSP Chroberz

 
 

Terminy

 • 2019-03-16 16:00 - 19:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda