W Podzamczu Chęcińskim odbyła się uroczystość 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych. Wśród wyróżnionych z tej okazji dziesięciu klubów województwa świętokrzyskiego znalazł się LUKS CHROBRY przy ZSCKR w Chrobrzu za osiągnięcia  turystyczne na szczeblu ogólnopolskim.

Podczas XVIII Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS wyróżniono 12 szkoleniowców „Medalami 70-lecia LZS” wśród nich Annę i Stanisława Steckiewicz – nauczycieli w ZSCKR w Chrobrzu. Gratulujemy!

Autor: pb na podstawie ZSCKR, chroberz.info

70 lecie LZS - LUKS Chrobry Chroberz