{like}
27 grudnia zapraszamy na jubileuszowe dziesiąte Grand Prix Chrobrza w  badmintonie pod patronatem Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka oraz Świętokrzyskiego Związku Badmintona. Turniej rozgrywany był w latach 1996 – 2005 i odbyło się tym czasie 9 edycji.

W tym roku, dzięki przychylności Dyrekcji ZPO Złota w osobie Marioli Warzechy oraz opiekuna hali Marka Purchli, Gminny Klub Sportowy „Strzelec” reaktywował imprezę w bardzo wymagającej konkurencji jaką jest badminton.

Zapraszamy do zgłaszania się w kategorii kobiet i mężczyzn (rocznik 1999 i  młodsi). Regulamin wkrótce zostanie opublikowany na stronie www.strzelec.chroberz.info