W niedzielę 30 marca 2014 roku w Domu Ludowym w Chrobrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Gminnego Klubu Sportowego „Strzelec” Chroberz. W Walnym uczestniczyło ponad 20 osób. Wybrano nowe władze klubu na kolejną 4-letnią kadencję. Funkcję Prezesa powierzono Pawłowi Bochniakowi, który pełni ją nieprzerwanie od 1998 roku, Wiceprezesem został Stanisław Twaróg, Sekretarzem Damian Musiał, a Członkami Zarządu Rafał Nowak oraz Jan Kasza.