Na podstawie § 30 ust.1 statutu, Zarząd Klubu postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Gminnego Klubu Sportowego „Strzelec” Chroberz, ostateczny termin Zgromadzenia - w dniu 31 października 2013r. o godz. 18:30 (pierwszy termin) oraz 18:45 (drugi termin) w Domu Ludowym w Chrobrzu.

Zarząd przyjął również następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu GKS „Strzelec” za okres styczeń 2012 -sierpień 2013.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres styczeń 2012 - sierpień 2013.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie rezygnacji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór władz Klubu.
8. Plan pracy nowego Zarządu.
9. Sprawy różne i organizacyjne.
10. Zakończenie Zgromadzenia.

Przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem wyborczym, w dniu walnego zebrania w godz. 18.15 - 18.30 prowadzone będą zapisy nowych członków klubu, którzy zostaną uprawnieni do czynnego uczestniczenia w zebraniu. Zapraszamy!

Lista członków z prawem głosu dostępna pod linkiem: http://strzelec.chroberz.info/index.php/klub/czonkostwo