MDP Chroberz chłopców zajęła wysokie 2 miejsce podczas rozgrywanych dzisiaj w Działoszycach Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Kilka zdjęć z tej imprezy na profilu facebook serwisu chroberz.info [Oglądaj]

W zawodach wzięło udział 26 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

W wyniku rozegranych konkurencji kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

W grupie seniorów:
I miejsce OSP Dzierążnia gm. Działoszyce
II miejsce OSP Michałów
III miejsce OSP Brzeście gm. Pińczów
IV miejsce OSP Złota I
.
.
.
XI OSP Złota II

W grupie seniorów startowało 11 drużyn.

W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych:
I miejsce KDP Krzyżanowice gm. Pińczów
II miejsce KDP Złota 
III Zagajów gm. Michałów

W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych startowało 6 drużyn.

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców 
I miejsce MDP Złota
II miejsce MDP Chroberz gm. Złota
III miejsce MDP Krzyżanowice gm. Pińczów

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców startowało 5 drużyn

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt
I miejsce MDP Stawiany gm. Kije
II miejsce MDP Zagajówek gm. Michałów
III miejsce MDP Złota

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt startowały 4 drużyny. 

Dla najmłodszego startującego w zawodach zawodnika i zawodniczki oraz najstarszego zawodnika, dodatkowe nagrody ufundował Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Pińczowie, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kierkowski. Najmłodszą zawodniczką była Ewelina Sowa MDP Zagajówek gm. Michałów, najmłodszym zawodnikiem Pruś Gabriel MDP Chroberz gm. Złota, a  najstarszym startującym zawodnikiem okazał się Andrzej Żabicki z OSP w  Działoszycach.

Źródło: Paweł B.