Miło nam zakomunikować, że do grona instytucji wspierających Klub Strzelec Chroberz dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Dzięki złożeniu przez nasz Klub wniosku na konkurs o dofinansowanie w ramach programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” i pozytywnej jego ocenie przez Komisję Konkursową wzbogacimy się o sprzęt, który wykorzystany będzie m.in. przez juniorów młodszych. Już teraz nasza młodzież trenuje m.in. piłkami firmy „Select” zakupionymi właśnie dzięki dotacji z UM. Dziękujemy!

Źródło: www.strzelec.chroberz.info