Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Złotej organizuje turniej piłki halowej, tenisa stołowego oraz „sztafetę strażacką” dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w trakcie trwania ferii zimowych. W turnieju mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy w wieku 12 -16 lat. Prosimy Naczelników lub Prezesów OSP o zgłoszenia chętnych do dnia 14 lutego 2012 roku do godziny 14.00 pod nr telefonu 41 356 16 01 wew.17 w Urzędzie Gminy w Złotej. Konkretne terminy tj. daty i godziny turnieju są uzależnione od ilości chętnych