"Prelekcja oraz pokaz  gry na zabytkowych, ludowych instrumentach muzycznych", które odbędzie się 16.02.2023 o godz. 17:00 w Klubie Senior+ Chroberz. 

spotkanie