Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku, wpłaty za  dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki należy dokonywać na konto bankowe o numerze:

29 8509 0002 2004 4000 0404 0070

Źródło: UG Złota

Uwaga