Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie – Pani Teresy Wojciechowskiej – wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, cenionej nauczycielki języka polskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rodzice Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

Źródło: LO Pińczów

Teresa Wojciechowska