Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamiania co następuje:

W dniu 29 lipca 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydała decyzje stwierdzające brak przydatności wody do spożycia z następujących wodociągów publicznych:

  • Aleksandrów – Byczów (Decyzja znak: NHS.9020.14.94.2021 z dnia 29.07.2021r.)
  • Młodzawy Duże (Decyzja znak: NHS.9020.14.93.2021 z dnia 29.07.2021r.) oraz
  • decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Byczów-Kozubów (decyzja znak: NHS.9020.14.95.2021 z dnia 29.07.2021r.)

Pełna treść decyzji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie w zakładce: Informacja o jakości wody 2021rok (http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=4334 – u dołu strony.

Informuje także, że Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o. podjęły następujące kroki:

  • Wodociąg Aleksandrów –Byczów: podjęto działania naprawcze polegające na zachlorowaniu studni i myciu zbiornika wody roztworem podchlorynu sodu. Wodociąg została zachlorowany i przepłukany, kontrolując wyczuwalny zapach chloru na końcówkach sieci. Na czas prowadzenia działań naprawczych odbiorcy wody z ww. wodociągu będą zaopatrywani z wodociągu Byczów-Kozubów, z którego woda posiada warunkową przydatność do spożycia (pismo z dnia 29.07.2021r. znak: DI/2537/2021);
  • Wodociąg Młodzawy Duże: podjęto działania naprawcze polegające na zachlorowaniu studni i myciu zbiornika wody roztworem podchlorynu sodu. Wodociąg została zachlorowany i przepłukany, kontrolując wyczuwalny zapach chloru na końcówkach sieci. Woda do spożycia przez ludzi będzie dostarczana beczkowozem z wodą z ujęć Pińczowa, w których jakość wody spełnia jakość wody do spożycia przez ludzi (pismo z dnia 29.07.2021r. znak: DI/2534/2021);
  • Wodociąg Byczów-Kozubów: podjęto działania naprawcze polegające na zachlorowaniu studni z jednoczesnym płukaniem sieci wodociągowej. Woda z wodociągu jest dopuszczona do spożycia warunkowo (pismo z dnia 29.07.2021r. znak: DI/2542/2021).

Po zakończeniu działań naprawczych Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o. zleci kontrolne badanie wody.

Źródło: UMiG Pińczów