Urząd Gminy Złota informuje, że osoby zainteresowane założeniem instalacji solarnej na potrzeby gospodarstwa domowego mogą złożyć wnioski i dopisać się do listy chętnych w terminie ostatecznym do dnia 30 czerwca 2020 r.

Cena za instalację:
– 2 panele + zbiornik 300 l – 5 166,22 zł.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota osobiście lub pod nr tel. 41 356 16 33 wew. 19.

Źródło: www.gminazlota.pl