Szanowne Koleżanki i Koledzy
Absolwenci Szkół Rolniczych w Chrobrzu

W odpowiedzi na liczne pytania Komitet Organizacyjny ostatniego Zjazdu Absolwentów z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje o przekształceniu się w Grupę Inicjatywną Koleżeńskich Spotkań Retrospekcyjnych Absolwentów Szkół Rolniczych w Chrobrzu i zgłasza inicjatywę organizacji corocznych spotkań absolwentów w każdy pierwszy piątek miesiąca sierpnia.

Zgromadzenie nastąpi na placu przed Pałacem Wielopolskich w Chrobrzu o godz. 17:00, a następnie nadejdzie przejazd do miejsca, gdzie odbędzie się koleżeński miting retrospekcyjny z dansingiem i kuchnią regionalną.

Tegoroczne spotkanie zaplanowano w Solcu-Zdroju w Restauracji „Magnolia” 7 sierpnia 2020 r. od godz. 19:00.

Koszt wynosi 150 zł. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów. Potwierdzeniem udziału będzie wpłata na konto, które zostanie podane w najbliższym czasie.

W imieniu Grupy
Andrzej Smulczyński

paąłc wielopolskich w chrobrzu