Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu zawiadamia, że w dniu 29.02.2020 r. (sobota) o godz. 17:00 w Domu Ludowym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z proponowanym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności za 2019r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2019r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy
 10. Wystąpienia zaproszonych gości
 11. Wolne wnioski
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków do realizacji
 13. Zakończenie zebrania.

Członków mundurowych obowiązuje strój organizacyjny.

Jednocześnie przypomina się wszystkim członkom OSP o obowiązku opłacania składek członkowskich.

Znalezione obrazy dla zapytania: zebranie walne osp chroberz.info