Kierowcy wybierający się trasą Nieprowice – Zagość, napotkają na utrudnienia w Zagości. Służby zamknęły przejazd przez mostek na cieku wodnym płynącym przez tą miejscowość. Wstawiony jest odpowiedni znak, niestety taśma którą zabezpieczono przejazd została zerwana. Sam mostek jest zdewastowany, widać pourywane deski, itp.

Proponowany objazd w kierunku Buska lub Pińczowa, przez Chroberz.

Za informację dziękujemy naszej Czytelniczce Annie.

Źródło: chroberz.info