Deklaracje dla osób zainteresowanych projektem znajdują się u sołtysów poszczególnych sołectw. 

Gmina Złota przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych montażem instalacji solarnej – ogrzewanie wody użytkowej realizowanych w ramach partnerstwa z projektem pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Osi III "Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Parametry techniczne oraz koszty:
2 panele + zasobnik 300 litrów – ok. 5300 zł brutto.
3 panele + zasobnik 400 litrów – ok. 5900 zł brutto., są to koszty do poniesienia przez mieszkańca.

Termin zgłoszeń do 20.02.2019r., o zakwalifikowaniu chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Dofinansowanie na poziomie ok. 60%.

Szczegóły pod numerem tel. UG Złota - 41 356 16 33 wew. 19.

Źródło: UG Złota