Organizatorzy festynu „Powrót do tradycji” na przystani kajakowej w Chrobrzu, który odbył się 15.08.2018r., w osobach Jacek Wypych, Dariusz Tarka, Jerzy Sokołowski, Stefania Wypych, Lidia Tarka, serdecznie dziękują mieszkańcom Chrobrza oraz przybyłym gościom za liczny udział w tej imprezie. Dziękujemy sponsorom którzy w znaczący sposób wsparli to przedsięwzięcie, a byli to: wójt Tadeusz Sułek, ksiądz Waldemar Krochmal, Joanna i Maciej Kowalscy, Iwona i Paweł Litwińscy, Dorota i Grzegorz Koziara, Władysław Podraza, Krzysztof Zawada, Kazimiera Bednarska, Dariusz Jaworski, Barbara Tulej.

Dziękujemy zespołowi „Przystań” pod kierownictwem pani dyrektor Gabrieli Kłap, który zaprezentował wspaniały repertuar pieśni biesiadnej oraz utworów góralskich.

Podziękowania dla Rafała i Pawła Bochniaków za pomoc medialno-promocyjną.

Do zobaczenia za rok!
Organizatorzy