Urząd Gminy Złota informuje, że umowy z II etapu naboru na montaż instalacji fotowoltaicznych można zawierać w Urzędzie Gminy Złota, pok. Nr. 9, w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30).