Dotyczy organizacji przyszłego roku szkolnego. Dzieci, których rodzice pracują zawodowo, będą mogły od przyszłego roku szkolnego przebywać w szkole od godziny 7:00 – 15:00. Poza zajęciami edukacyjnymi będą miały zapewnioną opiekę nauczyciela w świetlicy szkolnej lub innym wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chrobrzu