Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2017 r. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

Wójt Gminy Złota