Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nieprowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 12 maja 2017r. (piątek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Nieprowicach.

Na zebraniu zostaną omówione aktualne sprawy z życia sołectwa i gminy (m.in. remont Kapliczki Św. Mikołaja, wygląd „ul. Orzechowej” oraz sprawa budowy chlewni).

Sołtys, Rada Sołecka, Radny wsi Nieprowice

grafika info