Urząd Gminy Złota zawiadamia, iż do 20 stycznia 2017r. można składać wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternit). Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy. Informacja pod nr tel. 41 3561 601 wew. 16 osoba do kontaktu Robert Bystrzanowski.

Wniosek do pobrania pod linkiem: http://gminazlota.tbu.pl/pliki/wniosek_o_usuwanie_azbestu.doc

Źródło: UG Złota

grafika informacyjna