Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrobrzu zawiadamia, że w dniu 13.01.2017 r. (piątek) o godz. 17:00 w Domu Ludowym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z proponowanym porządkiem zebrania: