Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza-zgodnie z umową -10 zł od grobu składamy w następujący sposób:

Podpisujemy kartę imieniem i nazwiskiem ,adres, zaznaczamy groby, którymi się opiekujemy-wymieniając ostatniego zmarłego i datę śmierci; wkładamy to do koperty wraz z ofiarą –koperty składamy na tace, w kancelarii, zakrystii ,do p.Kościelnej-Grabarz Anny Kocerby.

Np. Waldemar Krochmal –Chroberz, ul.Staropolska 13-opiekuję się ;
1.Grób – +Wandy Krochmal –data śmierci 2014r.
2.Grób- + Julii Gawlikowskiej –data śmierci 1984.

Przy braku napisów na grobie ,kontaktujemy się z p.Kościelna-Grabarz..

Mieszkających poza naszą parafią proszę o przesłanie ofiar na konto parafialne z dopiskiem :”ofiara na wywóz śmieci rok 2016.” –nr. konta 55 8509 0002 2004 4000 1847 0001 -oraz przesłanie listy z grobami ,którymi się opiekujemy na adres parafii.

Bardzo proszę o sprawne składanie ofiar, abyśmy mogli wywieść śmieci z cmentarza oraz o przekazywanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

Z WYRAZAMI SZACUNKU !
Ks.Waldemar Krochmal
PROBOSZCZ

Źródło: http://parafia.chroberz.info/index.php?option=com_content&view=article&id=445