31 maja 2016 r. (wtorek) od godz. 8.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu planowane są 6-godzinne warsztaty kelnerskie, które przeprowadzi p. Grzegorz Górnik z Akademii Kelnerskiej w Puławach.

Warsztaty skierowane są zarówno do uczniów, jak i osób spoza szkoły.

Cena: 100 zł od osoby.

Po ukończeniu szkolenia-warsztatów, uczestnicy otrzymują certyfikaty. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 41 356 40 03 lub u p. Elżbiety Sadury w ZSCKR w Chrobrzu.

Źródło: ZSCKR Chroberz

szkolenie kelnerów
fot. www.facebook.com/AkademiaKelnerskaGrzegorzaGornika